U skladu sa predviđenim planom realizacije aktivnosti Manifestacije “Pokaži svoj talenat” koju organizira JU Zavod Pazarić uz finansijsku podršku Općine Centar, na završnoj art radionici družili su se mali veliki talenti Zavoda sa osnovcima.
Brojni dječaci i djevojčice su u JU “Kinoteka” uz muziku i šarenilo crteža pokazali su kako invaliditet ne znači prepreku, te da mladi i djeca sa poteškoćama jednako kao i njihovi vršnjaci iz šire društvene zajednice mogu, žele i trebaju uzimati aktivno učešće u različitim društvenim aktivnostima.

U znak pružanja podrške aktivnostima koji omogućavaju socijalno uključivanje ljudi sa poteškoćama u razvoju, Radionicu je posjetio i Federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača.