Značajno mjesto u okviru zdravstvene zaštite zauzima i fiziterapeutski tretman kojeg provode fizioterapeuti . Uz primjenu manuelnih masaža, vježbi aktivnih i pasivnih pokreta, te uz korištenje raznih fizioterapeutskih pomagala sprovodi se ovaj tretman.Na ovaj način ostvaruje se je jačanje muskulature, koordinacija pokreta kod korisnika što doprinosi poboljšanju kvaliteta života i rada korisnika.