Naši donatori 2019.

Prijem kurbanskog mesa

Uposlenici JU zavoda Pazarić vrijedno su radili, angažirani na prijemu sijeckanju i organizovanom skladištenju mesa u vrijeme Kurban bajrama. Prijem mesa je organizovan u skladu sa važećim higijensko epidemiološkim preporukama...

Pomoć nevladinih organizacija i Kantonalne civilne zaštite

Vrijednu donaciju u higijenskim  sredstvima i proizvodima za dezinfekciju za korisnike JU Zavoda Pazarić obezbijedili su UNICEF i USAID. Donaciju je u ime ove dvije organizacije dopremio Crveni krst Federacije...

Vrijedna briga “Bosnalijeka”

Još jedan dokaz društveno odgovornog odnosa i rada kompanije »Bosnalijek« »stigao« je u JU Zavod Pazarić. Naime, i ovaj put vodeći brigu o zdravlju korsinika naše Ustanove, »Bosnalijek« je donirao...

Zaštitne maske sa šarenim motivima

Zaštitne maske dobili smo i od vrijednih prijatelja, Maide Horozović i facebook grupe Pretty kreativci. Našim korisnicima dopale se osobito zbog šarenih motiva. Zahvaljujemo se dragim donatorima što su uložili...

Novi viziri od Fondacije “Alija Izetbegović”

Muhamed Mulahmetović, v.d. generalni sekretar Fondacije uručio je Ju zavoduu pazarić još 50 zaštitnih vizira za lice. Kako je pojasnio, smatrajući da u jednoj velikoj ustanovi koja zbrinjava ljude sa...

Podrška Kantonalnog centra za socijalni rad

Uspješna saradnja sa Kantonalnim centrom za socijalni rad Sarajevo realizira se na različitiim poljima saradnje. Pružanje podrške i kroz donacije je veoma vrijedno, te dokaz je brige o korisnicima Ustanove....

Sušilica puštena u funkciju

Nova mašina za sušenje veša stavljena je u funkciju u vešeraju JU zavoda Pazarić. Uz finansijsku podršku Općine Centar  JU zavod Pazarić je realizirao kupovinu ove značajne opreme za održavanje...

Zaštitni viziri od Fondacije “Alija Izetbegović”

S ciljem pružanja podrške u obezbijeđivanju što adekvatnije preventivne zaštite od COVID 19, Fondacija „Alija Izetbegović“ donirala je JU Zavodu Pazarić 50 zaštitnih vizira za lice. Muhamed Mulahmetović, v.d. generalni...

Donacija zaštitnih jednokratnih maski

Značajna donacija koja će pomoći našoj Ustanovi u poduzimanje preventivnih mjera u zaštiti od COVID-a 19, stigla je iz JU Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo. Naime, ovaj Zavod je...

Podrška lokalne zajednice

S obzirom na pojačane mjere održavanja higijene u JU Zavodu Pazarić, i na otvorenim površinama na sve tri lokacije Zavoda , značajna je i pomoć lokalne zajednice. Ovaj put, zahvaljujući...