Direktor za socijalno starenje i socijalnu zaštitu Ministarstva rada i socijalnog starenja Vlade Crne Gore, Goran Kuševija, samostalna savjetnica ovog Ministarstva Svetlana Sovilj, direktor Zavoda za socijalnu i dječiju zaštitu Vlade Crne Gore Drago Spaić, te rukovodilac programa dječije zaštite UNICEF-a za Crnu Goru Nela Krnić boravili su u prijateljskoj posjeti JU Zavodu Pazarić.

Kako Zavod već godinama sarađuje sa nadležnim institucijama ove države koje vode brigu o ljudima sa intelektualnim poteškoćama u razvoju, te u ovom trenutku i zbrinjava dva korisnika sa područje Crne Gore, gosti su željeli saznati što više o organizaciji rada i života u Ustanovi.

Cilj i naših Ustanova ove vrste jeste obezbijediti evropske uslove, te veoma važno je razmjeniti i iskustva koja se odnose na obezbijeđivanje boljih uvjeta života ljudi sa poteškoćama u razvoju. Bilo bi nam drago ukoliko ostvarimo i značajniju saradnju Zavoda Pazarić sa ustanovama iste djelatnosti i u Crnoj Gori, kao što je i naš JU Zavod “Komanski most”. Koji su to izazovi sa kojima se suočavaju i uposlenici, neophodan stručni kadar, obezbjeđivanje adekvatnih uslova za stanovanje uz podršku, neke su od značajnih tema o kojima i u budućnosti trebamo razgovarati i razmjenjivati iskustva- pojasnio je Goran Kuševija.

Direktor JU Zavoda Pazarić zahvalio se gostima iz Crne Gore na posjeti, naglasivši kako je opredjeljenost Ustanove stvaranje uvjeta života korisnicima u skladu sa konvencijama koje garantiraju zaštitu prava ljudi sa ovim invaliditetom, te da i svaki vid saradnje je dobro došao.

Gosti su posjetili novo naselje “Ramići II” kojim Zavod nastavlja process deinstitucionalizaije Ustanove.