Ispred Općinske organizacije SBB-a Novi Grad, JU Zavod Pazarić posjetili su Izet Nizam, Samir Čajić, Sanela Holjan , Mirza Rastoder, te podpredsjednica ove političke stranke, Adisa Omerbegović-Arapović.
Kako su naglasili cilj posjete je saznati što više o radu i životu ljudi sa intelektualnim poteškoćama u razvoju koji žive u Ustanovi.
-Svjesni smo činjenice da ljudi sa ovim invaliditetom još uvijek su zapostavljeni u našem društvu. Kao odgovorni ljudi u politici trebamo više i aktivnije raditi na ostvarivanju prava ove populacije. SBB BiH će preko svojih članova koji su i angažirani u radu Općinskog, Gradskog vijeća, te drugih stranačkih struktura pokrenuti i inicijative koje će biti prvi korak u rješavanju problema koji se odnose na stvaranje boljih uvjeta života i rada i u Zavodu-pojasnili su gosti, dodajući da je veoma značajna i podrška aktivnostima i projektima koji omogućavaju deinstitucionalizaciju Ustanove.

Direktor Zavoda, Jasmin Ćerimagić uz zahvalnost na posjeti i podršci, naglasio je važnost iznalaženja sistemskih rješenja u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite ljudi sa poteškoćama u razvoju, kako bi se na pravi način omogućilo nesmetano funkcionisanje i u ovim segmentima ove vrste ustanova u našoj zemlji.
SBB-ovci iz Novog Grada su posjetili novu lokaciju Zavoda, „Ramići II“, gdje korisnici žive u lokalnoj zajednici uz podršku. Mališane su obradovali slatkišima, dok su u znak podrške vrijednim sportistima Zavoda poklonili sportsku opremu.