U trijažnom punktu na ulazu u JU Zavod Pazarić postavljen je ventilator sa prskalicom, a koji će se koristiti za obimniju dezinfekciju osoba (uposlenika) koje ulaze u Ustanovu. Na ovaj način osim obuće osigurat će se dezinfekcija i ostalih dijelova odjeće.