JU Zavod Pazarić će nesmetano nastaviti sa provođenjem preventivnih mjera zaštite od corona virusa (COVID-19)  zahvaljujući i donacijama kompanija „Grizelj“  i „Autotex“.  Naime pružena podrška od „Grizelja“ je veoma značajna jer je ova kompanija donirala 50 litara dezinfekcionog sredstva, dok su prijatelji iz „Autotexa“ korisnicima Ustanove poklonili 100 zaštitnih maski.

Zahvaljujemo se menadžmentu ovih društveno odgovornih kompanija na brizi za ljude sa poteškoćama u JU Zavodu Pazarić.