U uslovima pojave i širenja corona virusa (COVID-19), odnosno pogoršane epidemiološke situacije i u našoj zemlji, u skladu sa mogućnostima JU Zavod Pazarić kontinuirano poduzima različite mjere na zaštiti kako uposlenika, tako i korisnika.
Naime, na ulazu u Ustanovu instalirat ćemo i tunel za dezinfekciju, te na taj način znatno poboljšati higijenu odjeće. Zahvaljujući i vrijednom radu Stolarske radionice Zavoda, konstrukcija od drveta za tunel će uskoro biti spremna za postavljanje.