U naselju Ramići uređenja zemljišta oko tri novosagrađene kuće za korisnike JU Zavoda Pazarić je u toku. Mašine su na terenu i trenutno se radi na uređenju pristupnog puta, te parcele ispred kuća. Visoko rastinje je pokošeno, te je okolina u novosagrađenom dijelu naselja već dobila ljepšu i uredniju sliku, tako da će planirano otvorenje 02. septembra proteći u ljepšem uređenom prirodnom ambijentu.
Počela je i gradnja novog četvrtog objekat dimenzija 40mx 15 m u kojem je planirana izgradnja 10 aparmana za 20 korisnika. U ovom objektu će biti insatlirana i centralna ložiona za sve kuće. Sistem grijanja je postavljen u sve tri kuće.