U posjeti JU Zavodu Pazarić boravili su direktor JU Zavoda Bakovići, Zoran Stanić i direktor JU Zavoda Drin, Adis Ramić.

Poželivši im dobrodošlicu direktor JU Zavoda Pazarić, Redžep Salić je naglasio važnost zajedničke saradnje zavoda.

-Zavodi moraju ići u reforme, i veoma važno je da usaglasimo zajedničke stavove i probleme kako bismo na tom putu korak po korak stvarali što bolje uslove za ljude koji žive u našim ustanovama. Ukoliko zajedno budemo zastupali interese naših korisnika i uposlenika efikasnije ćemo ostvarivati i štititi njihova prava- naglasio je direktor Salić.

Pojašnjavajući sa kakvim se trenutno problemima JU Zavod Pazarić susreće, Salić je naglasio da velike poteškoće stvara stari sistem grijanja, koji je zastario i uzrokuje velike troškove i na mjesečnom nivou u grijnoj sezoni.

Direktori Stanić i Ramić su se složili sa Salićem da u budućnosti kontinuirana saradnja treba biti nastavljena i da zajdničkim naporima ove ustanove mogu raditi na ostvarivanju kvalitetnije  socijalne i zdravstvene zaštite korisnika.

Direktori su razmijenili iskustva koja se odnose  i na realizaciju  projekata socijalne inkluzije, te aktivnosti i ciljeva koji se odnose na organizaciju radnog vremena, sistematizaciju radnih mjesta, obrazovnu strukturu uposlenika,  kalkulaciju cijena smještaja, te nabavku svega što je neophodno za funkcionisanje ustanova u skladu sa zakonskim propisima.

Nakon sastanka, gosti iz ova dva zavoda su u pratnji direktora Salića,  zadržali se u druženju sa korisnicima u Centru sa edukaciju i osposobljavanje Zavoda.