Potvrdu da društveno odgovoran odnos prema ljudima sa invaliditetom je i dalje jedan od veoma bitnih segmenata djelovanja potvrdila nam je još jednom Kompanija „Violeta“. Kvalitetni higijenski proizvodi uvijek su dobro došli u JU Zavod Pazarić te donacija u deterdžentu za veš ove Kompanije je od velikog značaja. UZ higijenske potrepštine, naše koirnike su obradovali i ukusnim jogurtima.Zahvaljujemo se „Violeti“ na pruženoj podršci uz želje da i 2022. godina donosi koletivu ove Kompanije poslovne uspijehe, a koje će sigurni smo pratiti i značajni humani projekti.Potvrdu da društveno odgovoran odnos prema ljudima sa invaliditetom je i dalje jedan od bitnih segmenata rada potvrdila nam je još jednom Kompanija „Violeta“. Kvalitetni higijenski proizvodi uvijek su dobro došli u JU Zavod Pazarić te donacija u deterdžentu za veš ove Kompanije je od velikog značaja. UZ higijenske potrepštine, naše korisnike su obradovali i ukusnim jogurtima.

Zahvaljujemo se „Violeti“ na pruženoj podršci uz želje da i 2022. godina donosi koletivu ove Kompanije poslovne uspijehe, a koje će sigurni smo pratiti i značajni humani projekti.