U skladu sa Naredbama Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva od 30. 12. 2021. godine i Smjernicama za prevenciju i kontrolu infekcije u ustanovama za trajni smještaj i zbrinjavanje u kontekstu COVID- 19 (ZZJZFBiH), JU Zavod Pazarić će u narednom periodu primjenjivati i sprovoditi određene higijensko-epidemiloške mjere i procedure koje možete pročitati OVDJE