Zahvaljujući uspješno ostvarenoj saradnji Zavoda Pazarić i Udruženja „Freundeskreis Pazaric Bosnien-Herzegowina e. V“ iz Baden Badena, projekat „Izgradnja anovog naselja u skladu sa principima inkluzivnog zbrinjavanja korisnika u JU Zavod Pazarić“ uskoro će preći u novu razvojnu fazu.
Naime, prijatelji iz ovog njemačkog Udruženja boravili su u posjeti Zavodu gdje je potpisan Protokol o saradnji kojim je utvrđen način daljeg finasiranja izgradnje 3 kuće na lokaciji Ramići.
Nakon što je Federalno ministarstvo rada i socijalne politike obezbijedilo sredstva od 150, 000 KM, kojim se finasiralo postavljanje betonskih temelja, gosti iz Udruženja „Freundeskreis Pazaric Bosnien-Herzegowina e. V“ su naglasili da će obezbijediti 175, 000 Eura za izgradnju kuća.
Kako je naglasio predsjednik Udruženja Rolf Metzmaier, cilj projekta je omogućiti kvalitetnije uvjete života korisnicima koji žive u veoma neuslovnim uvjetima u Zoviku.
-Naš cilj je da zajedno sa timom iz Zavoda izmjestimo sve korisnike koji su smješteni u dotrajalom objektu u Zoviku. Zadovoljstvo nam je što ćemo uspijeti izgradnjom ove tri kuće pomoći korisnicima koji će na novoj lokaciji imati znatno bolje uslove za život-pojasnio je Metzmaier.
Ispred Udruženja, prijateljima iz Zavoda zahvalili su se na gostoprimstvu Harald Unser i Almir Karamehmedović, koji su ranijim posjetama pokazali spremnost da pomognu korisnicima Zavoda.
Direktor Zavoda Jasmin Ćerimagić zahvalio se prijateljima iz Njemačke na spremnosti da i u budućnosti podržavaju razvojne projekte kojim se nastavlja deinstitucionalizacija Zavoda, odnosno socijalna inkluzija korisnika, kojom se omogućavaju bolji i kvalitetniji uvjeti života u Zavodu. Ćerimagić je naglasio važnost Projekta čijom će se realizacijom omogućiti izmiještanje korisnika sa lokacije Zovik koja zbog veoma nepristupačnog terena za osobe sa velikim stepenom invalidnosti, predstavlja veliki problem za Zavod.
-Izgradnjom novih funkcionalnih objekata na ravnom terenu i lijepom prirodnom ambijentu u naselju Ramići omogućit ćemo novu preraspodjelu korisnika, gdje će i oni teže pokretni i nepokretni dobiti mogućnost za šetnju u lijepom okruženju- istakao je Ćerimagić, zahvalivši se gostima na posjeti i podršci uz želje da se nastavi saradnja i u realizaciji drugih sličnih projekata.
U novim objektima , koji će funkcionalno zadovoljavati potrebe osoba sa invaliditetom boravit će ukupno 30 korisnika.