Sa ciljem da što bliže upozna život i rad naših korisnika koji su sa područja Kantona Sarajevo, Zavod je posjetio direktor Kantonalnog centra za socijalni rad Sarajevo, Adnan Podžo.

Zadržavši se u dužem razgovoru sa direktorom Zavoda, Jasminom Ćerimagićem, Podžo je naglasio da će Centar za socijalni rad u budućnosti u skladu sa svojim mogućnostima učiniti sve kako bi se osigurala kvalitetna saradnja sa Zavodom s ciljem da se obezbijede što bolji uvjeti zbrinjavanja osoba sa intelektualnim poteškoćama u razvoju sa područja Kantona Sarajevo.

– Svako od nas, kao član bh. društva treba osjećati odgovornost prema ljudima sa invaliditetom.Naša je, kako ljudska, tako i profesionalna obaveza omogućiti ovim ljudima uživaju sva prava, te da se osjećaju ravnopravnim članovima našeg društva-naglasio je Podžo, dodajući da je tek kraći vremenski period na rukovodećoj poziciji Centra, te da nakon sagledavanja svih problema osoba sa intelektualnim poteškoćama u razvoju, koji su u nadležnosti Centra, a smještenih u ustanove za njihovo zbrinjavanje sa područja Sarajevskog kantona, pristupit će aktivnijem učešću u njihovom rješavanju.

 

Ćerimagić se zahvalio na prijatnoj posjeti i spremnosti da Centar za socijalni rad pomogne u stvaranju boljih uvjeta života za korisnike iz Kantona Sarajevo.

Ćerimagić je istaknuoa da je saradnja sa nadležnim Centrom za socijalni rad Sarajevo od velike važnosti za Zavod, uzimajući u obzir i činjenicu da Zavod zbrinjava najveći broj korisnika iz Sarajeva, te da i Ustanova je smještena u Pazariću, odnosno na području istog Kantona.