Sa ciljem stvaranja kvalitetnijih uvjeta života korisnika Zavoda, te njihove integracije u lokalnu zajednicu, u saradnji sa njemačkom ustanovom koja brine o osobama sa intelektualnim poteškoćama u razvoju, Lebenshilfe der Region Baden-Baden – Bühl – Achern e. V, Zavod je počeo sa realizacijom projekta „Izgradnja naselja za korisnike JU Zavoda Pazarić“. Naime uz finansijsku podršku ove njemačke ustanove, te novčanu potporu i Federalnog ministarstva rada i socijelne politike, izgradit će se tri nove kuće sa stanovanje na lokaciji Ramići. Novi objekti će biti u potpunosti prilagođeni osobama sa invaliditetom, te znače još jedan korak više ka deinstitucionalizaciji Zavoda.

Početni radovi na postavljanju temelja i betonske ploče za objekte su privedeni kraju. Obezbijeđena je i neophodna dokumentacija od nadležnih općinskih organa, te su stvoreni svi preduvjeti za nastavak realizacije ovog za Zavod, veoma značajnog razvojnog Projekta.