U muzičkom takmičenju pod nazivom „Nahofest“ koje već tradicionalno organizira “Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba” Sarajevo uzela je učešće i naša A.K . Kako najviše voli sevdah, ova naša koirisnica je predstavila JU Zavod Pazarić sa sevdalinkom „Čudna jada od Mostara grada“.

Pored JU Zavoda Pazarić, učešće u ovoj muzičkoj manifestaciji uzeli su brojni učesnici iz drrugih udruženja, zavoda, domova i organizacija koje pružaju podršku ljudima sa invaliditetom.

Uz instrumentalu brojnih numera ugodno je bilo slušati ugodne izvedbe učesnika  koji su potvrdili ljubav prema pjesmi, ali i činjenicu da i osobe sa poteškoćama imaju talente koji su vrijedni te da zaslužuju iste mogućnosti kao i drugi članovi društvene zajednice.

Zahvaljujemo se prijateljima iz “Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba” Sarajevo na pozivu, ugodnom muzičkom druženju, te čestitamo našoj Almasi na toploj i melodičnoj izvedbi  sevdalinke kojom je donijela i „pjesničke mirise“ iz  bh. tradicije na „Nahofest“.