Značajnom donacijom i velikim interesovanjem za rad i život korisnika, prijatelji iz Crvenog polumjeseca Turske potvrdili su da uz predan rad i zalaganje predstavljaju  vrijednu podršku i ljudima sa poteškoćama u razvoju koji žive u JU Zavodu Pazarić. U ugodnoj posjeti nakon razgovora sa direktorom Ustanove Samirom Suljagićem, kojem su uručili donaciju od 10 aparata, te 2400 trakica za mjerenje šećera u krvi, za potrebe liječenja korisnika sa dijabetesom, delegacija iz Crvenog polumjeseca Turske na čelu sa Suatom Sokullu je posjetila Centar  za edukaciju i osposobljavanje Ustanove, te lokaciju Ramići I i II. Ispred Crvenog krsta Federacije sastanku je prisustvovao i generalni sekretar Namik Hodžić.

Pojasnivši na koji način je organiziran rad, te način finansiranja , direktor Suljagić je naglasio da  JU Zavod Pazarić finansijski ovisi od broja korisnika i podrške donatora, te da u odnosu na brojne potrebe, finansijska sredstva kojim Ustanova raspolaže su skromna.

-Zahvaljujući pomoći donatora uspijevamo realizirati i značajne aktivnosti koje su veoma važne za nesmetano funkcionisanje Ustanove. Pored dodatnog obezbijeđivanja novog stručnog kadra, koji je angažiran u radu sa korisnicima, veoma bitno je obezbijediti i  određenu oprema kako bi se osigurali adekvatni uslovi života i rada. Donacija trakica i aparata za mjerenje šećera je od velikog značaja, jer JU Zavod Pazarić mora izdvajati i finansijska sredstva za kupovinu ovih proizvoda koji su neophodni u liječenju korisnika koji su dijabetičari i kod kojih se vrši kontrola šećera u krvi i po tri puta dnevno- kazao je Suljagić, zahvalivši se gostima iz Crvenog polumjeseca Turske na donaciji i ugodnoj posjeti.

Projekt menadžer Crvenog polumjeseca Turske, Amina Kurtagić je naglasila da u saradnji sa Crvenim križom FBiH pružaju podršku različitim kategorijama u bh. društvu kojima je pomoć neophodna.

– Crveni polumjesec Turske je podrška onim ranjivim kategorijama, kao i što su ljudi sa poteškoćama u razvoju, ali i svim drugim koji trebaju pomoć. Na prvom mjestu pružamo podršku kroz  donacije u hrani i higijenskim proizvodima. S obzirom da znamo kolike su potrebe i JU Zavoda Pazarić, te sa namjerom da pomognemo shodno mogućnostima i ljudima koji boluju od dijabetesa u Ustanovi, obezbijedili smo  današnju donaciju. Drago nam je što smo bili u mogućnosti pomoći, te nadamo se da ćemo i u budućnosti kroz određenu podršku i saradnju biti razlogom osmijeha na licima ljudi koji žive u JU Zavodu Pazarić-naglasila je Kurtagić.

Gosti iz Crvenog polumjeseca su posjetili i radionice Centra za edukaciju i osposobljavanje, pohvalivši vrijedni rad malih i velikih talenata koji izrađuju rukotvorine. U znak zahvalnosti na  podršci direktor Suljagić je uručio darove iz radionica ovoj delegaciji. Tople i srdačne riječi podrške prijatelji iz Crvenog polumjeseca su imali i za korisnike na lokaciji Ramići I i Ramići II koji sa velikom pažnjom uzgajaju povrće.