Načelnici sarajevskih općina Novo Sarajevo i Centar posjetili  JU Zavod Pazarić

Povodom puštanja u funkciju nove opreme za fizioterapeutski tretman u posjeti  JU Zavoda Pazarić boravile su delegacije Općine Centar na čelu sa načelnikom Srđanom Mandićem,  i Općine Novo Sarajevu na čelu sa načelnikom Hasanom Tanovićem. S obzirom da su ove dvije sarajevske Općine izdvojile značajna finansijska sredstva kako bi se osiguralo kvalitetnije pružanje usluga fizioterapije korisnicima JU Zavoda Pazarić, načelnici su nakon razgovora sa direktorom JU Zavoda Pazarić obišli novoopremljene prostorije u Centru za edukaciju i osposobljavanje.

Direktor Suljagić je zahvalivši se gostima na značajnoj podršci naglasio važnost pružanja adekvatnog fizioterapeutskog tretmana u JU Zavodu Pazarić.

-S obzirom da JU Zavod Pazarić vodi brigu o ljudima sa kombinovanim smetnjama u razvoju, određen broj je i teže pokretan ili nepokretan, te adekvatno opremljene prostorije uz odgovarajući stručni kadar su od velikog značaja  za osiguravanje adekvatne zdravstvene zaštite korisnika. Stoga finansijska podrška donatora i u nabavci adekvatne opreme kao što su tegovi, statičko biciklo i opruge, štapovi, strunjače za vježbanje, adekvatan krevet za pregled,  te uređaji za elektroterpiju su  od velikog značaja-naglasio je Suljagić.

Načelnici Mandić i Tanović su tokom obilaska razgovarali i sa korisnicima koji su bili na fizioterapeutskom tretmanu, te kako su pojasnili zahvalnost i osmijeh ovih ljudi kojima je i neophodan ovaj vid zdravstvene podrške je najljepši dar prilikom posjete Zavodu.

Kako su se složili načelnici ove dvije sarajevske Općine, briga o ljudima sa intelektualnim poteškoćama u našem društvu i gradu Sarajevo je odgovornost svih društveno-političkih struktura i sukladno mogućnostima zadatak svih je da se obezbijede uslovi života u kojima će i  ovi ljudi uživati jednaka prava kao i drugi članovi društvene zajednice.

Sa ciljem da vide kako funkcionišu rocesui rada u JU Zavodu Pazarić gosti su obišli i radionice u Centru za edukaciju i osposobljavanje te korisnike  na lokaciji Ramići.