Javni oglasi

Ponovljeni javni oglas za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme u J.U. Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić

Tekst Ponovljenog javnog oglasa za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme u J.U. Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić možete pogledati OVDJE

Javni konkurs za prijem radnika u radni odnos na neodređeno i radni odnos na određeno vrijeme sa mogućnošću produženja ugovora u J.U. Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić

Javni konkurs za prijem radnika u radni odnos na neodređeno i radni odnso na određeno vrijeme sa mogućnošću produženja ugovora u JU Zavodu Pazarić možete pogledati OVDJE.

Tenderska dokumentacija-„Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja“-Nabavka radova-Priključak na kanalizacionu mrežu objekata u naselju „Ramići 2“

Tendersku dokumentaciju-„PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLJIVANJA OBAVJEŠTENJA“-Nabavka radova-Priključak na kanalizacionu mrežu objekata u naselju „Ramići 2“ možete pogledati OVDJE.

V izmjene i dopune Plana javnih nabavki JU Zavoda Pazarić za 2022. godinu

V izmjene i dopune Plana javnih nabavki JU Zavoda Pazarić za 2022. godinu možete pogledati OVDJE

Poziv za dostavu početnih ponuda prema članu 8. Zakona o javnim nabavkama BiH za usluge iz Aneksa II. dio B – Ugovori na čiju dodjelu se primjenjuje poseban režim

Poziv za dostavu početnih ponuda prema članu 8. Zakona o javnim nabavkama BiH za usluge iz Aneksa II. dio B – Ugovori na čiju dodjelu se primjenjuje poseban režim-Predmet nabavke:...

IV izmjene i dopune Plana javnih nabavki za 2022. godinu

IV izmjene i dopune Plana javnih nabavki za 2022. godinu i Odluku o navedenim izmjenama možete pogledati OVDJE.

Izvještaj o provedenim postupcima Javnih nabavki roba, usluga i radova za period 01.07.-31. 08. 2022. sa osnovnim elementima ugovora

Izvještaj o provedenim postupcima Javnih nabavki roba, usluga i radova za period 01.07.-31. 08. 2022. sa osnovnim elementima ugovora JU zavoda Pazarić, možete pogledati OVDJE.

Poziv za dostavu početnih ponuda prema članu 8. Zakona o javnim nabavkama BiH za usluge iz Aneksa II. dio B-Nabavka usluga- Stručno osposobljavanje za zanimanje- Ložač centralnog grijanja

Tekst za Poziv za dostavu početnih ponuda prema članu 8. Zakona o javnim nabavkama BiH za usluge iz Aneksa II. dio B – Ugovori na čiju dodjelu se primjenjuje poseban...

Poziv za dostavu početnih ponuda prema članu 8. Zakona o javnim nabavkama BiH za usluge iz Aneksa II. dio B-Nabavka usluga- Redovni specijalistički ljekarski pregledi korisnika JU Zavod Pazarić

Tekst Poziva za za dostavu početnih ponuda prema članu 8. Zakona o javnim nabavkama BiH za usluge iz Aneksa II. dio B- – Ugovori na čiju dodjelu se primjenjuje poseban...

Javni konkurs za prijem radnika na neodređeno vrijeme-blagajnik (likvidator)

Tekst Javnog konkursa za prijem radnika na neodređeno vrijeme-blagajnik (likvidator) možete pogledati OVDJE.