Tenderi-javne nabavke

Izvještaj o provedenim postupcima javnih nabavki roba, usluga i radova , APRIL-JUNI 2021.

Izvještaj o provedenim postupcima javnih nabavki roba, usluga i radova za period april-juni 2021. možete pogledati OVDJE

Oglašavanje prodaje rabljenih vozila

Tekst Oglasa za prodaju rabljenih vozila putem javnog nadmetanja možete pogledati OVDJE

Izvještaj o provedenim postupcima javnih nabavki za januar, februar i mart 2021.

Izvještaj o provedenim postupcima javnih nabavki roba, usluga i radova za januar, februar i maj 2021. godine, možete pogledati ovdje

Poziv za dostavu početnih ponuda-pravne usluge

Poziv za dostavu početnih ponuda prema članu 8. Zakona o javnim nabavkama BiH za usluge iz Aneksa II. dio B-Ugovori na čiju dodjelu se primjenjuje poseban režim koji se odnosi...

Odluka o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki JU Zavoda Pazarić za 2021. godinu

Odluku možete pogledati OVDJE

Plan javnih nabavki za 2021. godinu

Plan javnih nabavki JU Zavoda Pazarić za 2021. godinu možete pogledati OVDJE

Poziv za dostavu početnih ponuda prema članu 8. Zakona o javnim nabavkama BiH za usluge iz Aneksa II. dio B – Ugovori na čiju dodjelu se primjenjuje poseban režim koji se odnosi na pravne usluge

Poziv za dostavu početnih ponuda prema članu 8. Zakona o javnim nabavkama BiH za usluge iz Aneksa II. dio B – Ugovori na čiju dodjelu se primjenjuje poseban režim koji...

Javni konkurs za prijem uposlenika

Javni konkurs za prijem na neodređeno vrijeme na radno mjesto-Stručni saradnik za finansije, planiranje i analizu u JU Zavodu Pazarić možete preuzeti ovdje

Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Zavoda Pazarić

Javni Konkurs možete preuzeti ovdje

Plan nabavki za 2020. godinu sa izmjenama

Odluka o izmjeni Plana nabavki JU zavoda Pazarić za 2020. godinu Plan nabavki JU Zavoda Pazarić za 2020. godinu-sa izmjenama