Tenderi-javne nabavke

Javni konkurs za prijem na neodređeno radno vrijeme ljekara

Odluka o objavljivanju javnog konkursa za prijem u radni odnos na neodređeno radno vrijeme na radno mjesto ljekar u JU Zavodu Pazarić Javni konkurs za prijem u radni odnos na...

Izmjene i dopune Plana javnih nabavki za 2019. godinu

Izmjene i dopune Plana javnih nabavki za 2019. godinu

Odluka o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki JU Zavoda Pazarić, 02-1-103/01-1/19 od 01. 02. 2019. Plan javnih nabavki 2019.

Obrazac za realizaciju ugovora-maj i juni

Obrazac za realizaciju ugovora-maj i juni

Obrazac za realizaciju ugovora-maj i juni 2019.

Poziv za dostavu ponuda-hotelske i ugostiteljske usluge

Poziv za dostavu ponuda-hotelske i ugostiteljske usluge

Poziv za dostavu početnih ponuda prema članu 8. Zakona o javnim nabavkama BiH za usluge iz Aneksa II. dio B – Ugovori na čiju dodjelu se primjenjuje poseban režim koji...

Javni konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto Defektolog na edukaciji

Javni konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto Defektolog na edukaciji

Javni konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto Ljekar u JU Zavodu Pazarić

Javni konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto Ljekar u JU Zavodu Pazarić

Odluka o raspisivanju konkursa za prijem u radni odnos na neodređeno radno vrijeme na radno mjeso Ljekar u JU Zavodu Pazarić

Odluka o raspisivanju konkursa za prijem u radni odnos na neodređeno radno vrijeme na radno mjeso Ljekar u JU Zavodu Pazarić

Obrazac realizacije Ugovora-okvirnih sporazuma-april 2019.

Obrazac realizacije Ugovora-okvirnih sporazuma-april 2019.

Obrazac realizacije Ugovora-okvirnih sporazuma-april 2019.

Odluka o pokretanju postupka- Servis plinskih instalacija i uređaja

Odluka o pokretanju postupka- Servis plinskih instalacija i uređaja

Odluka o pokretanju postupka-Servis plinskih instalacija i uređaja

Odluka o usvajanju Plana nabavki JU Zavoda Pazarić za 2019. godinu

Odluka o usvajanju Plana nabavki JU Zavoda Pazarić za 2019. godinu

Odluka o usvajanju Plana nabavki JU Zavoda Pazarić za 2019. godinu