Sa ciljem organizovanog i neometanog kretanja i parkiranja vozila u krugu JU Zavoda Pazarić na lokaciji Resnik značajna pažnja se pridaje i vođenju uredno označenih mjesta za parkiranje .

Ovaj put zahvaljujući Kompaniji „Signal“ koja je donirala usluge obilježavanja parking mjesta, bijele linije ponovo su vidno iscrtane na mjestima predviđenim za parkiranje vozila.

Zahvaljujemo se uposlenicima „Signala“ na čelu sa direktorom Mirsadom Milišićem koji su nam pružili podršku i na ovaj način.