Zahvaljujući  donaciji  OSB ploča koje je za potrebe radioničkog radno-okupacionog tretmana u JU Zavodu Pazarić obezbijedila kompanija „Elgrad“ uskoro će radionica za uramljivanje slika raspolagati prostorijom u kojoj će se vršiti rad na određenim mašinama za uramljivanje.

naime, ove ploče su bile neophodne kako bi se napravili pregradbeni zidovi u prostorijama stolarske radionice kako bi se dobio adekvatan prostor za rad nove radionice za uramljivanje slika.

Kako su naglasili iz „Elgrada“ briga i o ljudima sa poteškoćama u razvoju je sukladno mogućnostima obaveza cjelokupnog društva, jer samo na taj način i ljudi sa invaliditetom će dobiti zasluženo mjesto u zajednici.

Zahvaljujemo se „Elgradu“ na donaciji uz želje da ova Kompanija uz uspješno poslovanje i u budućnosti ostane  prepoznatljiva i prema  društveno odgovornom radu.