Za potrebe kuhinje JU Zavoda Pazarić, „Zvijezda“ d.o.o. obezbijedila je donaciju u suncokretovom ulju i sirnim namazima.

S obzirom da nije prvi put, sigurni smo da nije ni poslijednji da ova Kompanija prepoznatljiva i po pružanju podrške ugroženim kategorijama u našem društvu, pomaže i JU Zavodu Pazarić.

Sa velikom zahvalnošću u ime korisnika i uposlenika JU Zavoda Pazarić, primili smo i ovu donaciju.