S ciljem pružanja podrške u stvaranju boljih preventivnih mjera zaštite od COVID 19 donaciju u zaštitnoj opremi za JU Zavod Pazarić obezbijedila je i Kantonalna uprava civilne zaštite. Donirano je 1000 komada zaštitnih maski, 500 komada rukavica, te 5 litara sredstva za dezinfekciju. Zahvaljujemo se ovoj Kantonalnoj upravi civilne zaštite na značajnoj donaciji.