Iako naši dragi prijatelji, svi oni koji brinu o ljudima sa poteškoćama u razvoju i u ovim vanrednim okolnostima koje je nametnula pojava i širenje COVID-a 19, ne mogu svojim osmijehom i rukom prijateljstva unijeti toplinu u JU Zavod Pazarić, ona se ipak osjeti.

Osjeti se zahvaljujući ljudskosti i humanosti koja ostane pred kapijom Ustanove. Danas su tu toplinu donijeli vrijedni uposlenici Face TV-a, koji su nam uručili 50 zaštitnih vizira za lice.

Zahvaljujemo se Face TV-u što je u okviru svojih vrijednih i humanih aktivnosti u saradnji sa drugim kompanijama, donacijom ove zaštitne opreme, pružila podršku i JU Zavodu Pazarić.