S ciljem pružanja podrške u poduzimanju preventivnih mjera na zaštiti od corona virusa (COVID 19) Federalna uprava civilne zaštite donirala je JU Zavodu Pazarić zaštitnu opremu. Donirano je 1000 komada zaštitinih maski, 1000 komada rukavica, te 50 litara dezinfekcionog sredstva.
Zahvaljujemo se Federalnoj upravi civilne zaštite na, u trenutnim okolnostima, veoma značajnoj donaciji.