Prema  informaciji Veterinarske inspekcije KS, a koja se odnosi na  upute o načinu zaprimanja kurbanskog mesa u vrijeme Kurban bajrama  sva fizička i pravna lica koja namjeravaju pokloniti meso  i JU Zavodu Pazarić (kao objektu javne ishrane)  da po mogućnosti klanje životinja, posebno goveda izvrše u registrovanim objektima za klanje na području Kantona Sarajevo, ili drugim odobrenim i registrovanim objektima u BiH, a u kojima su osigurani veterinarsko- zdravstveni pregledi prije i poslije klanja.

Na taj način će se osigurati odgovarajuća potvrda o ispravnosti mesa koju izdaje službeni veterinar, inspektor ili ovlašteni veterinar koji je izvršio pregled mesa klanja.

Molimo još jednom i sve naše donatore da u skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom prilikom predaje mesa obavezno nose zaštitnu opremu, uz poštivanje i drugih higijensko-epidemioloških mjera.