U tim toplim očima krije se jedan bajkoviti svijet djetinjstva starog sedam godina: razgigran, šaren i nestvaran. Sa beskrajnom željom da ove tople oči gledaju još decenija mnogo i stvaraju nove bajkovite priče, uposlenici JU Zavoda Pazarić realizirali su akciju prikupljanja pomoći za ovog bolesnog dječaka Maka Hasića.

U ime menadžmenta, svih uposlenika i korisnika JU Zavoda Pazarić, Maku želimo da nam ozdravi i svojim osmijehom i očima u budućnosti ispriča i priču o hrabrom dječaku koji je pobijedio tešku bolest.

Prikupljena novčana sredstva su  uplaćena na Makov račun.