JU Zavod Pazarić posjetio je je komadant EUFOR-a generalmajor Martin Dorfer
Sa ciljem da sazna što više o organizaciji rada, brizi i podršci koja se pruža ljudima sa poteškoćama u razvoju, JU Zavod Pazarić posjetio je komadanta EUFOR-a u BiH, generalmajor Martin Dorfer.
Drago mi je što saradanja sa volonterima iz EUFOR-a je uspostavljena ranije, te što su i oni doprinijeli u stvaranju boljih uvjeta života u ovoj Ustanovi. Mi ćemo i dalje u budućnosti u skladu sa našim mogućnostima pružati podršku ljuudima sa intelektualnim poteškoćama u razvoju. Njihov vrijedan rad i kroz gotove proizvode, i želja da pokažu svoj talenat, treba cijeniti i prepoznati- pojasnio je Dorfer.
Direktor JU Zavoda Pazarić, Jasmin Ćerimagić zahvalio se na ugodnoj posjeti i spremnosti da EUFOR i dalje kroz humane projekte bude prijatelj korisnika Ustanove.
U obilasku Ustanove na lokaciji Resnik gosti su se družili sa članovima radionica, te korisnicima u Ramićima II.