Međunarodnoj konferenciji „Primjena savjetovanja u praksi socijalnog rada – izazovi i savremene spoznaje“ upriličenoj na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu prisustvovali su i socijalni radnici Ustanove Pazarić.Glavni cilj konferencije bio je predstaviti savjetovanje kao profesionalni odnos koji je namijenjen osnaživanju pojedinaca/grupa kako bi živjeli kvalitetniji život.

Pored teorijskih razmatranja o važnosti unapređenja savjetodavnog rada u Bosni i Hercegovini i regionu, konferencija je bila prilika da stručni djelatnici iz područja mentalnog zdravlja aktivno učestvuju i predstave profesionalna iskustva u radu sa pojedincima, djecom, mladima, bračnim partnerima i porodicama u prevazilaženju životnih teškoća uz pomoć savjetodavnog rada. Razmjena profesionalnih iskustava je doprinijela promicanju važnosti kontinuiranog unaprijeđenja savjetodavnog rada kao značajne karike pomoći pojedincima i društvu u cjelini.

Organizacioni odbor konferencije činili su: prof.dr. Sanela Šadić i doc.dr. Anida Dudić-Sijamija sa Univerziteta u Sarajevu, te prof.dr. Gordana Berc, prof.dr. Slavica Blažeka Kokorić i prof.dr. Maja Laklija sa Sveučilišta u Zagrebu.

Na konferenciji je učestvovalo oko 100 učesnika (socijalnih radnika, pedagoga, psihologa, psihoterapeuta, studenata socijalnog rada) iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije.