Grupa studenata u pratnji profesora sa Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa studijskog programa Poremećaji u ponašanju, posjetila je našu Ustanovu.
S obzirom da korisnici usluga Ustanove Pazarić jesu i djeca sa smetnjama u intelektualnom razvoju lakog stepena kojima je dijagnostikovan poremećaj u ponašanju, studenti su željeli saznati što više o stručnim metodama rada, odnosno praktičnim vještinama koje se primjenjuju u radu sa ovom kategorijom korisnika.
Direktor Ustanove Pazarić naglasio je važnost pružanja adekvatne stručne podrške djeci sa poremećajem u ponašanju. Kako je pojasnio Suljagić, s obzirom da Ustanova Pazarić sukladno novoj zakonskoj regulativi brine o ovoj djeci, Ustanova će i u budućnosti poduzimati aktivnosti kako bi adekvatno odgovorila potrebama stručne brige i rada sa djecom i mladim kojima je dijagnosticiran poremećaj u ponašanju.

Jedan od glavnih preduvjeta je osiguravanje stručnog kadra, te je saradnja sa Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom od velikog značaja i u budućnosti.