U okviru Projekta „Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini“  koje investira Federalno ministarvo prostornog uređenja  u toku je implementacija  mjera energetske efikasnosti na objektima u JU Zavodu pazarić. Naime, na četiri objekta u Ustanovi, paviljonima II, III, IV i V, u skladu sa planiranim projektinim aktivnostima počeli su građevinski radovi  na implementaciji navedenih mjera kojim će se osigurati nove termofasade na navedenim paviljonima.

U skladu sa navedenim, izvođač radova, Kompanija „ITC“ prema utvrđenom planu izvođenja radova radi na demontaži i rušenju određenih materijala na objektima, kao što su oluci, limene klupice, postojeći limeni potkrov i sl., te vrši postavljanje  novih fasadnih termoizolacionih ploča na vanjske zidove objekata.  Nakon radova na fasadi pristupit će se i  ugradnji adekvatnih materijala na stropnim konstrukcijama , te će se na taj način omogućiti utopljavanje objekata i sa tavanskih odnosno krovnih dijelova paviljona. Zahvaljujući realizaciji ovog projekta četiri objekta  u kojima žive ljudi sa poteškoćama u razvoju opremit će se kompaktnom termo fasadom i termoizolacijom stropne konstrukcije što će doprinijeti značajno efikasnijom toplinskom provodljivosti objekata. Na taj način uz toplije ugodnije prostorije za boravak naših korisnika osigurat će se i ušteda utroška energenata na ovim objektima.

Zahvaljujemo se Federalnom ministarstvu prostornog uređenja na prepoznavanju značaja pružanja podrške kroz finansiranje i realizaciju projektnih aktivnosti kojim se osiguravaju  kvalitetniji uslovi života korisnicima JU Zavoda Pazarić.

Rok za završetak radova je kraj januara 2023. godine.