Posjeta dragih prijatelja iz njemačkog “Lebenshilfea”, bila je veoma korisna i prošla je u znaku dugih razgovora o dosadašnjoj saradnji, te mogućnostima realizacije novih, produktivnih projekata. Direktor Zavoda, Jasmin Ćerimagić, u obilsaku Ustanove ukazao je gostima na pozitivne pomake koje je Ustanova realizirala u stvaranju kvalietnijih uvjeta života i rada sa korisnicima. Najviše se razgovaralo o mogućnostima razvoja socijalne inkluzije i unaprjeđenja života korisnika smještenih na lokaciji Zovik.

Gosti su izrazili pozitivno mišljenje o dosadašnjoj saradnji, te zaključeno je da će saradnja na razvojnim projektima koji će doprinositi boljim uvjetima života i rada u ustanovama, biti nastavljena i u budućnosti.