Zajedno sa prijateljima iz Asocijacije sportskih novinara organizirali smo pomoć za poplavljeno Orašje. Zahvaljujući i našim prijateljima, donatorima koji su nam ranije obezbijedili zalihe u higijenskim sredstvima i dječijoj hrani, te krevetima, uspijeli smo obezbijediti korisnu donaciju koju smo uručili Civilnoj zaštiti u Orašju. U srdačnoj atmosferi dočekani smo u ovom gradu. Dirljiv susret starih prijatelja i kolega, bivših aktivnih fubalera Muhameda Konjića i Bakira Beširevića , riječi zahvalnosti, i vrijedan rad ljudi na terenu, učinili su našu akciju još toplijom i upečatljivijom. Zahvaljujući vrijednoj organizaciji i Sinana Sinanovića, Muhameda Bikića, Edina Šaranovića i dr. volontera iz Asocijacije kombi Zavoda sa donacijom

je brzo i sigurno stigao u ovaj grad.