U cilju poduzimanja preventivnih mjera na zaštiti od corona virusa (COVID-19) Federalno ministarstvo rada i socijalne politike u dogovoru sa Crvenim krstom FBiH osiguralo je određenu količinu hirurških maski i vinil rukavica za ustanove socijalne zaštite. JU Zavod Pazarić dobio je 300 komada rukavica, te istu količinu zaštitnih maski.