Kompanija “Sinkro” i za potrebe JU Zavoda Pazarić obezbijedila 100 komada zaštitnih maski. Zahvaljujemo se direktoru Omaru Kuštriću, našem odgovornom Damiru, te vrijednim krojačicama ove Kompanije na, u ovom trenutku veoma značajnoj donaciji.