Podrška prijatelja iz Njemačke 

Zahvaljujući uspješno ostvarenoj saradnji JU Zavoda Pazarić i Udruženja „Freundeskreis Pazaric Bosnien-Herzegowina e. V“ iz Baden Badena, projekat „Izgradnje novog naselja u skladu sa principima inkluzivnog zbrinjavanja korisnika u JU Zavod Pazarić- Ramići II“ je uspješno priveden kraju. Zahvaljujući finansijskim sredstvima koje je obezbijedilo ovo Udruženje iz Njemačke, topli dom za 30 korisnika obezbijeđen je u tri nova objekta na ovoj lokaciji. Za izgradnju četvrtog objekta u kojem su obezbijeđeni uslovi za život 20 ljudi sa poteškoćama u razvoju finansijsku podršku pružilo je i resorno, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike.

 

Nastavak deinstitucionalizacije

Izgradnjom naselja Ramići II nastavljen je dalji proces deinstitucionalizacije Ustanove, u skladu sa kojim je omogućen život u lokalnoj zajednici ljudima sa poteškoćama u razvoju,. Na ovaj način omogućeni su znatno bolji uslovi života i rada korisnicima  Ustanove.

U skladu s individualnim interesima i potrebama svakog korisnika  podrška  u svakodnevnim aktivnostima pruža socijalni radnik, psiholog, te domaćica u kući. Organiziraju se aktivnosti u kućanstvu, provođenju slobodnog vremena, briga o zdravlju, stjecanje određenih novih vještina, te održavanje prijateljskih veza i odnosa sa drugim ljudima.

 

Život uz podršku u  lokalnoj zajednici omogućio je i veću privatnost te  veći stepen samoopredjeljenja i slobode pri donošenju vlastitih odluka korisnicima. U skladu sa njihovim mogućnostima i željama organiziran je i svakodnevni odlazak na drugu lokaciju Ustanove gdje su  korisnici uključeni u određene radno-okupacione tretmane, odlazak u kupovinu, te zastupljenost u društveno-rekreativnim sadržajima i  u široj društvenoj zajednici.