Kako bi razmjenili mišljenja i dogovorili buduće aktivnosti na daljoj saradnji, JU Zavod Pazarić su posjetili predstavnici JU Centra  za socijalni rad BPK Goražde.

Direktorica Centra, Mediha Jašarević-Hodžić zahvalila se direktoru Zavoda Redžepu Saliću na adekvatno pruženoj usluzi korisnicima sa područja ovog Kantona, a koji su korisnici usluga u Zavodu, izražavajući spremnost da i u budućnosti ove dvije ustanove nastave sa saradnjom.

Direktor Salić je  pojasnio da Zavod u skladu sa mogućnostima nastoji obezbijediti što kvalitetnije uslove života korisnicima, te da je veoma važno obezbijediti i kontinuirano izmirivanje svih obaveza koje centri za socijalni rad preuzimaju prilikom zaključivanja ugovora sa Zavodom. Na taj način i Zavod može obezbijediti uslove života koje su neophodni ovim ljudima. Stoga, na ovom radnom sastanku određene su smjernice kojim bi se trebao realizirati i dogovor oko izmirenja dugovanja ovog Centra prema Zavodu.