Poziv za dostavu početnih ponuda prema članu 8. Zakona o javnim nabavkama BiH za usluge iz Aneksa II. dio B – Ugovori na čiju dodjelu se primjenjuje poseban režim koji se odnosi na pravne usluge, -Nabavka usluga- Redovni specijalistički ljekarski pregledi korisnika J.U. Zavod Pazarićmožete pogledati OVDJE