Da zaista vode brigu o ljudima i sa poteškoćama u razvoju potvrdili su nam još jednom prijatelji iz HU „Dijaspora- Sadake“ . I ovaj put, iz Austrije potrudili su se da sukladno potrebama JU Zavoda Pazarić obezbijede značajnudonaciju kojom će se omogućiti adekvatnija higijena prostorija. Naime, na adresu naše Ustanove ovo Udruženje je dostavilo 15 velikih kanti boje za zidove, te 10 valjaka za krečenje.

U cilju pripreme kvalitetnih obroka za korisnike donirali su ponovo i krompir.

Zahvaljujemo se humanim ljudima iz austrijske „Dijaspora-Sadake“ koji na čelu sa predsjednikom ovog humanog Udruženja, Ekremom Polutanom  kroz vrijedan rad i pomaganje pokazuju kolika je vrijednost u podršci onima koji trebaju pomoć.