Radovi na izgradnji nove tri kuće u Ramićima teku planiranom dnamikom.
Nakon zidanja objekata, postavljeni su i limeni krovovi, te stolarija.U toku je postavljanje termo fasade, te će se zatim pristupiti i postavljanje vodo i kanalizacionih instalacija, te elektroinstalacija.
Jedan od narednih koraka je i postavljanje mokrih čvorova, hidroizolacija i patosa.