Donacija u higijenskim proizvodima u uslovima trenutne epidemiološke situacije veoma je dobro došla u JU Zavodu Pazarić. Ovaj put, donaciju od 220 paketa sa higijenskim proizvodima obezbijedili su UNICEF i USAID, u suradnji sa Crvenim krstom FBiH, koji je dostavio donaciju.

Zahvaljujemo se ovim humanim organizacijama koje pružajući i ovaj vid podrške brinu o zdravlju korisnika JU Zavoda Pazarić.