Povodom donacije računarske opreme  i sa ciljem da dobiju adekvatne informacije o zdravstvenim uslovima i uslugama koje se trenutno pružaju ljudima sa poteškoćama u razvoju, ispred Federalnog ministarstva zdravstva JU Zavod Pazarić je posjetila pomoćnica ministra, prim.dr. Marina Bera.

U obilasku prostorija Medicinske službe sa direktorom JU Zavoda Pazarić, Samirom Suljagićem, pomoćnica ministra Bera je imala priliku vidjeti u kakvim uslovima i na koji način  je organizirano pružanje zdravstvenih usluga korisnicima Ustanove. Prema njenim riječima veoma bitno je osigurati adekvtanu zdravstvenu zaštitu ovoj ranjivoj kategroiji u našem društvu, te u saradnji sa nadležnim ministarstvima i u budućnosti predlagati realizaciju projekata koji će doprinijeti da ova populacija ima još bolje uslove života i rada, što će imati i pozitivan utjecaj na njihovo psiho-fizičko zdravlje.

Gosti iz Federalnog ministarstva zdravstva uručivši informatičku opremu, pojasnili su  da računari su korišteni, ali zahvaljujući i podršci i donaciji  kompanije „Rebus“ d.o.o. na čelu sa direktorom Kerimom Kapetanovićem nadograđeni su novim SSD diskovima te će biti značajna podrška u obavljanju administrativnih poslova u Ustanovi.