Još jedna, za korisnike Ustanove vrijedna donacija. Kompanija “Bosnalijek” obezbijedila je preparate za jačanej imuniteta za djecu i omladinu Ustanove.

Zahvaljujemo se ovoj Kompaniji na kontinuiranoj brizi i za zdravlje ljudi sa poteškoćama u razvoju.