Novosti iz Zavoda

Pamučno platno od Profiteksa

Zaista i mala dobročinstva veoma su velika za one koji ih dobijaju u pravo vrijeme. Zahvaljujemo se dragoj Mirsadi Đipa koja je ispred kompanije “Profiteks”-Vareš predala nam pred kapijom Ustanove...

Postavljen trijažni punkt

U skladu sa Naredbom Federalnog štaba civilne zaštite, a koja se odnosi na poduzimanju mjera uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID 19), (broj:12-40-6-148-24/20, od 19. 03. 2020.) JU Zavod Pazarić je izvršio...

MJERE ZAŠTITE KOJE SE ODNOSE NA KORONAVIRUS

U skladu sa trenutnom  epidemiološkom  situacijom vezanom za širenje koronavirusa  u našoj zemlji te smjernicama nadležnih institucija  u JU Zavodu Pazarić do daljnjeg se obustavljaju posjete korisnicima, kao i njihov...

Podrška Općine Centar-nova sušilica za veš

Zahvaljujući finansijskoj podršci Općine Centar, JU Zavod Pazarić je izvršio nabavku nove mašine za sušenje veša. S obzirom da JU Zavod Pazarić vodi brigu o 340 korisnika, što zahtjeva svakodnevno...

Cvjetni dolazak proljeća

Skori dolazak proljeća i u JU Zavod Pazarić pozdravili smo sadnjom šarenih tulipana, maćuhica i karanfila. Vrijedni korisnici uz podršku terapeuta sadili su mirisno cvijeće, te na taj način sa...

Poziv za dostavu početnih ponuda prema članu 8. Zakona o javnim nabavkama BiH za usluge iz Aneksa II. dio B – Ugovori na čiju dodjelu se primjenjuje poseban režim koji se odnosi na pravne usluge

Poziv za dostavu početnih ponuda prema članu 8. Zakona o javnim nabavkama BiH za usluge iz Aneksa II. dio B – Ugovori na čiju dodjelu se primjenjuje poseban režim koji...

NAJNOVIJE PREPORUKE FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA KOJE SE ODNOSE NA KORONAVIRUS

(Saopštenje, 09. 03. 2020.) Cijeneći trenutnu epidemiološku situaciju u svijetu i Bosni i Hercegovini, te uzimajuću u obzir činjenicu da se situacija svakodnevno mijenja vezano za širenje koronavirusa (COVID-19), Krizni...

Plan nabavke za 2020. godinu

Plan nabavke za 2020. godinu

Čestitamo Dan žena svim damama

Značajna donacija kompanija “Comtrade distribution” i “BH Telecom”

Sa ciljem da pruže podršku u stvaranju boljih uslova života ljudima sa poteškoćama u razvoju, Kompanija  »Comtrade Distribution« d.o.o. uručila je JU Zavodu Pazarić računar, frižider i usisivač. Navedena oprema...