Javni oglasi

Javni konkurs za prijem radnika

Javni konkurs za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme u JU Zavodu Pazarić možete pogledati OVDJE.

Javni konkurs za prijem radnika na određeno vrijeme

Javni konkurs za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme možete pogledati OVDJE.

II izmjene i dopune Plana javnih nabavki za 2022. godinu

II izmjene i dopune Plana javnih nabavki za 2022. godinu JU zavoda Pazarić možete pogledati OVDJE.

Odluku o izmjeni Plana javnih nabavki JU Zavoda Pazarić za 2022. godinu možete pogledati OVDJE.

Plan javnih nabavki JU Zavoda Pazarić i Odluka o donošenju za 2022. godinu

Odluku o donošenju Plana javnih nabavki JU Zavoda Pazarić za 2022. godinu možete pogledati OVDJE. Plan javnih nabavki JU Zavoda Pazarić za 2022. godinu možete pogledati OVDJE. .

Javni konkurs za prijem radnika u radni odnos na neodređeno radno vrijeme

Tekst Javnog konkursa za prijem radnika u radni odnos na neodređeno radno vrijeme u JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić možete pogledati OVDJE

Izvještaj o provedenim postupcima za septembar 2021. godine

Izvještaj o provedenim postupcima za septembar 2021. godine možete pogledati OVDJE

Javni konkurs za prijem radnika na neodređeno vrijeme

Tekst Javnog konursa za prijem radnika na neodređeno radno vrijeme možete pogledati OVDJE

Izvještaj o provedenim postupcima javnih nabavki za juli i avgust 2021.

Izvještaj o provedenim postupcima javnih nabavki za juli i avgust 2021. roba, usluga i radova možete pogledati OVDJE

Poziv za dostavu početnih ponuda prema članu 8. Zakona o javnim nabavkama BiH za usluge iz Aneksa II. dio B – -Nabavka usluga- Redovni specijalistički ljekarski pregledi korisnika J.U. Zavod Pazarić

Poziv za dostavu početnih ponuda prema članu 8. Zakona o javnim nabavkama BiH za usluge iz Aneksa II. dio B – Ugovori na čiju dodjelu se primjenjuje poseban režim koji...