Tenderi-javne nabavke

Obrazac za realizaciju ugovora-maj i juni

Obrazac za realizaciju ugovora-maj i juni

Obrazac za realizaciju ugovora-maj i juni 2019.

Poziv za dostavu ponuda-hotelske i ugostiteljske usluge

Poziv za dostavu ponuda-hotelske i ugostiteljske usluge

Poziv za dostavu početnih ponuda prema članu 8. Zakona o javnim nabavkama BiH za usluge iz Aneksa II. dio B – Ugovori na čiju dodjelu se primjenjuje poseban režim koji...

Javni konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto Defektolog na edukaciji

Javni konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto Defektolog na edukaciji

Javni konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto Ljekar u JU Zavodu Pazarić

Javni konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto Ljekar u JU Zavodu Pazarić

Odluka o raspisivanju konkursa za prijem u radni odnos na neodređeno radno vrijeme na radno mjeso Ljekar u JU Zavodu Pazarić

Odluka o raspisivanju konkursa za prijem u radni odnos na neodređeno radno vrijeme na radno mjeso Ljekar u JU Zavodu Pazarić

Obrazac realizacije Ugovora-okvirnih sporazuma-april 2019.

Obrazac realizacije Ugovora-okvirnih sporazuma-april 2019.

Obrazac realizacije Ugovora-okvirnih sporazuma-april 2019.

Odluka o pokretanju postupka- Servis plinskih instalacija i uređaja

Odluka o pokretanju postupka- Servis plinskih instalacija i uređaja

Odluka o pokretanju postupka-Servis plinskih instalacija i uređaja

Odluka o usvajanju Plana nabavki JU Zavoda Pazarić za 2019. godinu

Odluka o usvajanju Plana nabavki JU Zavoda Pazarić za 2019. godinu

Odluka o usvajanju Plana nabavki JU Zavoda Pazarić za 2019. godinu

Odluka o pokretanju postupka nabavke robe-Nabavka ekološkog drvenog peleta-bioenergetskog obnovljivog goriva

Odluka o pokretanju postupka nabavke robe-Nabavka ekološkog drvenog peleta-bioenergetskog obnovljivog goriva

Odluka o pokretanju postupka nabavke robe-Nabavka ekološkog drvenog peleta-bioenergetskog obnovljivog goriva

Odluka o pokretanju i sprovođenju postupka nabavke usluga Sanitarni pregledi uposlenika i dezinfekcija prostorija JU Zavoda Pazarić

Odluka o pokretanju i sprovođenju postupka nabavke usluga Sanitarni pregledi uposlenika i dezinfekcija prostorija JU Zavoda Pazarić

Odluka o pokretanju i sprovođenju postupka nabavke usluga Sanitarni pregledi uposlenika i dezinfekcija prostorija JU Zavoda Pazarić