Tenderi-javne nabavke

Odluka o pokretanju i provođenju postupka nabavke usluga-Redovni specijalistički ljekarski pregledi korisnika JU Zavoda Pazarić

Odluka o pokretanju i provođenju postupka nabavke usluga-Redovni specijalistički ljekarski pregledi korisnika JU Zavoda Pazarić

Odluka o pokretanju i provođenju postupka nabavke robe-nabavka ramova za slike i druge radove

Odluka o pokretanju i provođenju postupka nabavke robe-nabavka ramova za slike i druge radove

Odluka o pokretanju i provođenju postupka nabavke robe-Nabavka lijekova i sanitetskog materijala

Odluka o pokretanju i provođenju postupka nabavke robe-Nabavka lijekova i sanitetskog materijala

Odluka o pokretanju i provođenju postupka nabavke usluga-Održavanje aplikativnog softvera -Baza podataka o korisnicima smještenim u JU Zavod Pazarić

Odluka o pokretanju i provođenju postupka nabavke usluga-Održavanje aplikativnog softvera -Baza podataka o korisnicima smještenim u JU Zavod Pazarić

Javni poziv za dostavu ponuda za usluge stručnog usavršavanja uposlenika Zavoda

Javni poziv za dostavu ponuda za usluge stručnog usavršavanja uposlenika Zavoda    

Poziv za ljetovanje

Poziv za ljetovanje

Plan nabavki za 2018. godinu

Plan-nabavki-za-2018.-godinu.pdf

Izvještaj o nabavkama za januar i februar 2018

Izvještaj o nabavkama za januar i februar 2018

Izvještaj o javnim nabavkama za novembar i decembar 2017.

Izvještaj o javnim nabavkama za novembar i decemmbar 2017.

Izvještaj o nabavkama za avgust, septembar i oktobar 2017

Izvještaj o nabavkama za avgust, septembar i oktobar 2017.