Tenderi-javne nabavke

Poziv za dostavu početnih ponuda-pravne usluge

Poziv za dostavu početnih ponuda prema članu 8. Zakona o javnim nabavkama BiH za usluge iz Aneksa II. dio B-Ugovori na čiju dodjelu se primjenjuje poseban režim koji se odnosi...

Odluka o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki JU Zavoda Pazarić za 2021. godinu

Odluku možete pogledati OVDJE

Plan javnih nabavki za 2021. godinu

Plan javnih nabavki JU Zavoda Pazarić za 2021. godinu možete pogledati OVDJE

Poziv za dostavu početnih ponuda prema članu 8. Zakona o javnim nabavkama BiH za usluge iz Aneksa II. dio B – Ugovori na čiju dodjelu se primjenjuje poseban režim koji se odnosi na pravne usluge

Poziv za dostavu početnih ponuda prema članu 8. Zakona o javnim nabavkama BiH za usluge iz Aneksa II. dio B – Ugovori na čiju dodjelu se primjenjuje poseban režim koji...

Javni konkurs za prijem uposlenika

Javni konkurs za prijem na neodređeno vrijeme na radno mjesto-Stručni saradnik za finansije, planiranje i analizu u JU Zavodu Pazarić možete preuzeti ovdje

Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Zavoda Pazarić

Javni Konkurs možete preuzeti ovdje

Plan nabavki za 2020. godinu sa izmjenama

Odluka o izmjeni Plana nabavki JU zavoda Pazarić za 2020. godinu Plan nabavki JU Zavoda Pazarić za 2020. godinu-sa izmjenama

Poziv za dostavu početnih ponuda prema članu 8. Zakona o javnim nabavkama BiH za usluge iz Aneksa II. dio B – Ugovori na čiju dodjelu se primjenjuje poseban režim koji se odnosi na pravne usluge

Poziv za dostavu početnih ponuda prema članu 8. Zakona o javnim nabavkama BiH za usluge iz Aneksa II. dio B – Ugovori na čiju dodjelu se primjenjuje poseban režim koji...

Plan nabavke za 2020. godinu

Plan nabavke za 2020. godinu

Javni konkurs za prijem na neodređeno radno vrijeme ljekara

Odluka o objavljivanju javnog konkursa za prijem u radni odnos na neodređeno radno vrijeme na radno mjesto ljekar u JU Zavodu Pazarić Javni konkurs za prijem u radni odnos na...