Tenderi-javne nabavke

Odluka o pokretanju i provođenju postupka nabavke usluga-Servis mašina za pranje i mašina za sušenje

Odluka o pokretanju i provođenju postupka nabavke usluga-Servis mašina za pranje i mašina za sušenje

Odluka o ponavljanju postupka nabavke usluga-Redovni specijalistički ljekarski pregledi korisnika Ju zavoda Pazarić

Odluka o ponavljanju postupka nabavke usluga-Redovni specijalistički ljekarski pregledi korisnika Ju zavoda Pazarić

Odluka o poništenju postupka za nabavku usluga-Redovni specijalistički ljekarski pregledi Ju Zavod Pazarić

Odluka o poništenju postupka za nabavku usluga-Redovni-specijalistički-ljekarski-pregledi-Ju-Zavod-Pazarić.pdf

Odluka o pokretanju i provođenju postupka nabavke usluga-Redovni specijalistički ljekarski pregledi korisnika JU Zavoda Pazarić

Odluka o pokretanju i provođenju postupka nabavke usluga-Redovni specijalistički ljekarski pregledi korisnika JU Zavoda Pazarić

Odluka o pokretanju i provođenju postupka nabavke robe-nabavka ramova za slike i druge radove

Odluka o pokretanju i provođenju postupka nabavke robe-nabavka ramova za slike i druge radove

Odluka o pokretanju i provođenju postupka nabavke robe-Nabavka lijekova i sanitetskog materijala

Odluka o pokretanju i provođenju postupka nabavke robe-Nabavka lijekova i sanitetskog materijala

Odluka o pokretanju i provođenju postupka nabavke usluga-Održavanje aplikativnog softvera -Baza podataka o korisnicima smještenim u JU Zavod Pazarić

Odluka o pokretanju i provođenju postupka nabavke usluga-Održavanje aplikativnog softvera -Baza podataka o korisnicima smještenim u JU Zavod Pazarić

Javni poziv za dostavu ponuda za usluge stručnog usavršavanja uposlenika Zavoda

Javni poziv za dostavu ponuda za usluge stručnog usavršavanja uposlenika Zavoda    

Poziv za ljetovanje

Poziv za ljetovanje

Plan nabavki za 2018. godinu

Plan-nabavki-za-2018.-godinu.pdf