Tenderi-javne nabavke

Poziv za dostavu početnih ponuda prema članu 8. Zakona o javnim nabavkama BiH za usluge iz Aneksa II. dio B – Ugovori na čiju dodjelu se primjenjuje poseban režim koji se odnosi na pravne usluge

Poziv za dostavu početnih ponuda prema članu 8. Zakona o javnim nabavkama BiH za usluge iz Aneksa II. dio B – Ugovori na čiju dodjelu se primjenjuje poseban režim koji...

Javni konkurs za prijem uposlenika

Javni konkurs za prijem na neodređeno vrijeme na radno mjesto-Stručni saradnik za finansije, planiranje i analizu u JU Zavodu Pazarić možete preuzeti ovdje

Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Zavoda Pazarić

Javni Konkurs možete preuzeti ovdje

Plan nabavki za 2020. godinu sa izmjenama

Odluka o izmjeni Plana nabavki JU zavoda Pazarić za 2020. godinu Plan nabavki JU Zavoda Pazarić za 2020. godinu-sa izmjenama

Poziv za dostavu početnih ponuda prema članu 8. Zakona o javnim nabavkama BiH za usluge iz Aneksa II. dio B – Ugovori na čiju dodjelu se primjenjuje poseban režim koji se odnosi na pravne usluge

Poziv za dostavu početnih ponuda prema članu 8. Zakona o javnim nabavkama BiH za usluge iz Aneksa II. dio B – Ugovori na čiju dodjelu se primjenjuje poseban režim koji...

Plan nabavke za 2020. godinu

Plan nabavke za 2020. godinu

Javni konkurs za prijem na neodređeno radno vrijeme ljekara

Odluka o objavljivanju javnog konkursa za prijem u radni odnos na neodređeno radno vrijeme na radno mjesto ljekar u JU Zavodu Pazarić Javni konkurs za prijem u radni odnos na...

Izmjene i dopune Plana javnih nabavki za 2019. godinu

Izmjene i dopune Plana javnih nabavki za 2019. godinu

Odluka o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki JU Zavoda Pazarić, 02-1-103/01-1/19 od 01. 02. 2019. Plan javnih nabavki 2019.

Obrazac za realizaciju ugovora-maj i juni

Obrazac za realizaciju ugovora-maj i juni

Obrazac za realizaciju ugovora-maj i juni 2019.

Poziv za dostavu ponuda-hotelske i ugostiteljske usluge

Poziv za dostavu ponuda-hotelske i ugostiteljske usluge

Poziv za dostavu početnih ponuda prema članu 8. Zakona o javnim nabavkama BiH za usluge iz Aneksa II. dio B – Ugovori na čiju dodjelu se primjenjuje poseban režim koji...