Federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača uručio je JU Zavodu Pazarić 1000 komada zaštitnih maski. Sa ciljem da na licu mjesta sazna što više o poduzetim mjerama na prevenciji od corona virusa, te problemima sa kojima se Ustanova susreće u organiziranju aktivnosti zaštite, razgovarao je sa v.d. direkoricom Mevlidom Bandić.

S obzirom da je na snazi naredba Federalnog štaba civilne zaštite o zabrani ulaska u ustanove socijalne zaštite, ministar je uručio donaciju na ulazu u Zavod.