Kako je   web portal boljastrana. ba, (28. 03. 2020. godine) objavio informacije kako su „zabrinuti građani“ kontaktirali ovaj portal „s obzirom na to da štićenici nemaju ni maske ni rukavice, a ni zalihe dezinfekcije“    obavještavamo javnost da ove informacije nisu tačne.

Naime,  JU Zavod Pazarić je preventivno preduzeo sve mjere zaštite od corona virusa (COVID-19) , a u skladu sa smjernicama i naredbama nadležnih institucija. Stoga, blagovremeno je uz postavljanje trijažnog  punkta na ulazu u Ustanovu izvršena i nabavka dodatne zaštitne opreme (rukavica, zaštitnih odijela, maski, sredstava za dezinfekciju). Određene količine ove zaštitne  opreme dobili smo i od nadležnih institucija, kao i  drugih donatora, te podrška ove vrste  u trenutnim okolnotima je dobro došla.

Zahvaljujemo se na brizi svih naših građana i institucija koji i u vrijeme ove prijetnje  brinu o zdravlju naših korisnika.  Međutim, kako bismo na pravi način i dalje vodili brigu neophodno je i informisati javnost bez populističkih, neistinitih i netačnih informacija, te ukoliko postoje bilo kakve nedoumice i pitanja koje se odnose i na zaštitu od COVID-a 19, molimo građane, kao i medije da kontaktiraju Zavod.