Zahvaljujemo se Institutu za standarde i sigurnost na, za Ustanovu Pazarić značajnoj donaciji Certifikata i Certifikacijskog audita za sistem upravljanja kvalitetom u skladu sa paradigmom standarda ISO 9001-2015.

Ovo je međunarodni standard koji svojim zahtjevima definiše Sistem upravljanja kvalitetom, čiji je primarni cilj zadovoljenje potreba korisnika.

Prednosti ovog međunarodnog standard  sadržane su u principima na kojima ovaj standard počiva, a to su: smanjenje ukupnih troškova poslovanja,veći profit, obezbjeđenje zadovoljstva kupaca, bolje tržišne mogućnosti, povećava povjerenje klijenata, kontrola svih procesa, veća odgovornost zaposlenih, bolja osposobljenost i edukacija zaposlenih, postizanje timskog rada, povećanje svijesti zaposlenih o kvalitetu, bolja iskorišćenost vremena i resursa, slijedljivost sistema, bolja prolaznost na tenderima, stalno unaprijeđenje kvaliteta i efikasnosti i  pozicioniranje u društvu uspješnih.